Việt Bis - Cho thuê máy in phục vụ Hội nghị, Hội thảo

| Tin mới
2084
Việt Bis - Cho thuê máy in phục vụ Hội nghị, Hội thảo
Tổ chức Hội nghị khách hàng là cách tốt nhất là cách tốt nhất để các doanh nghiệp gửi lời tri ân đến khách  hàng, đồng thời tăng cường sự hợp tác lâu dài giữa hai bên. Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.
 

 
Tổ chức Hội thảo là cuộc thảo luận về một số vấn đề có tính khoa học, lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Mục đích của hội thảo là làm sáng tỏ cơ sở của vấn đề, đề xuất, kiến nghị hoặc dự báo xu hướng theo cơ sở khoa học.
 

 
Có rất nhiều công việc cần hoàn thành trước khi hội thảo diễn ra, như: Xác định chủ đề hội thảo, đối tượng tham gia, lên kế hoạch địa điểm, phục vụ nhu cầu khách mời tham dự hội thảo, đón tiếp đại biểu, điều khiển chương trình hội thảo,….

Máy in là một trong những công cụ quan trọng để đảm bảo Hội thảo, Hội nghị khách hàng, Đại hội cổ đông... được thành công. Tuy thời gian diễn ra của các hoạt động này thường ngắn ( từ 1 đến 5 ngày) nên việc mua sắm và lắp đặt máy in cần nhanh gọn và tránh lãng phí. Do đó, các đơn vị tổ chức sự kiện thường lựa chọn dịch vụ thuê máy in.

Việt Bis - Là đơn vị cho thuê máy in chuyên nghiệp phục vụ các hội nghị lớn với khả năng đáp ứng nhanh số lượng nhiều máy in, cùng 1 một chủng loại. 


Khách hàng có nhu cầu thuê máy in xin vui lòng liên hệ Hotline: 024.7303 1068 hoặc 0913.035179


Bình luận