APTEK Converter-SFP APS1013-20

395,000 

APTEK Converter-SFP APS1013-20

155Mbps BIDI SFP Optical Transceiver

Chat Zalo
Gọi Đặt Hàng