Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

CTY TNHH Kỹ Thuật Hưng Thịnh không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

  • Tên người liên hệ cá nhân hoặc Công ty.
  • Số điện thoại.
  • Email.
  • Địa chỉ giao hàng.
  • Thông tin Công ty bao gồm : tên giao dịch đầy đủ, địa chỉ, mã số thuế, địa chỉ giao dịch.
  • Giao hàng quý khách đã mua tại www.draytekvietnam.com
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
  • Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.